Vilka är vi

Najax Ali har lång erfarenhet av arbete med ledarskap, sociala frågor, sysselsättning, myndighetsutövning.

Våra handledare/coacher har vanligtvis akademisk bakgrund inom olika inriktningar såsom beteendevetenskap, ekonomi och inom studie och yrkesvägledning.

 

Våra handledare har förutom sina utbildningar även lång erfarenhet av att arbete med människor som står utanför arbetsmarknaden. Våra handledare är vana att ge extra stöd för de individer som behöver det genom motiverande och fördjupande samtal.

 

Genom våra kontaktnät med befintliga arbetsgivare kan våra handledare som regel lyckas med matchningen mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Våra handledare talar oftast förutom svenskan, arabiska, somaliska, tigrinja, amhariska, spanska, engelska och dari.

 

Önskar kontakt:

Najax Ali

najax@isp-coaching.se

Mobil.tel. 0760 85 50 35