Vår berättelse

Vi är verksamma inom jobbcoachning och har ett auktorisationsavtal med Nacka Kommun som jobbexpert. Syftet med vår auktorisation är att hjälpa unga, vuxna och individer som går på  försörjningsstöd i Nacka Kommun ut i arbetslivet för att bli självförsörjande. Vi hjälper också individer med språksvårigheter genom vårt kontaktnät ut i arbetslivet. Vi blir stolta när vi visar vägen för en individ som blir självförsörjande genom oss. Vi anser att det är vår plikt att erbjuda vår kompetens till individer som för tillfälligt står utanför arbetsmarknaden.

 

Våra konsulter har både gedigna utbildningar inom olika branscher och arbetslivserfarenheter inom olika områden. Vi kan med den anledningen säga med stolthet att vi kan vår grej och är alltid professionella mot alla som kommer i kontakt med oss. Vi strävar efter att etablera långsiktiga relationer med våra arbetsgivare.

Vår värdegrund

Vår värdegrund bygger på självbestämmande, delaktighet, engagemang och meningsfullhet. Vår värdegrund bygger vidare på alla individers lika värde. Alla som deltar i våra aktiviteter ska uppleva att de utvecklas som individer i arbetslivet och samhället i stort. All verksamhet utgår från ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.

Vilka är vi

Najax Ali (Verksamhetschef/Handledare) har lång erfarenhet av arbete med ledarskap, sociala frågor, sysselsättning, myndighetsutövning.

Våra handledare/coacher har vanligtvis akademisk bakgrund inom olika inriktningar såsom beteendevetenskap, ekonomi och inom studie och yrkesvägledning.

 

Våra handledare har förutom sina utbildningar även lång erfarenhet av att arbete med människor som står utanför arbetsmarknaden. Våra handledare är vana att ge extra stöd för de individer som behöver det genom motiverande och fördjupande samtal.

 

Genom våra kontaktnät med befintliga arbetsgivare kan våra handledare som regel lyckas med matchningen mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Våra handledare talar oftast förutom svenskan, arabiska, somaliska, tigrinja, amhariska, spanska, engelska och dari.

 

Önskar kontakt:

Najax Ali

najax@isp-coaching.se

Mobil.Tel. 0760 85 50 35